Disclaimer

De makers van Uitgeprobeerd.nl besteden voortdurend zorg en aandacht aan de inhoud van deze site. De volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie kunnen wij echter niet garanderen. Dit geldt voor alle content die op Uitgeprobeerd.nl wordt weergegeven en voor alle websites die aan Uitgeprobeerd.nl verbonden zijn. Uitgeprobeerd.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop deze websites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Wij hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. In ons Privacy Statement is beschreven hoe Uitgeprobeerd.nl omgaat met jouw gegevens wanneer je deze website gebruikt.

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals deze op Uitgeprobeerd.nl worden getoond, kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens op Uitgeprobeerd.nl kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Als je zelf verouderde of foutieve inhoud op deze site aantreft, stellen wij het erg op prijs als je dat laat weten via het contactformulier.

Vrijwaring

Uitgeprobeerd.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. Het uitproberen van producten en diensten die aan de orde komen -op Uitgeprobeerd.nl en de websites die aan Uitgeprobeerd.nl verbonden zijn- is geheel op eigen risico.

Je vrijwaart Uitgeprobeerd.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de website.

Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de auteurs van Uitgeprobeerd.nl worden gedupliceerd / vermenigvuldigd. Alle rechten zijn voorbehouden aan Uitgeprobeerd.nl.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen van deze site te kopiëren, in welke vorm dan ook. Wil je een afbeelding gebruiken, neem dan contact met ons op.